חידון

אנחנו שמחים להציג בפניכם את החידון החדש שלנו, העוסק במקומות ושמות.


​לפניכם 20 שמות של מקומות בארץ וארבע אפשרויות שונות לשמו הקודם של המקום.

יש לבחור את התשובה הנכונה וללחוץ עליה. במידה וצדקתם יופיע סימון ירוק (v) ותועברו לשאלה הבאה. במידה וטעיתם יופיע סימון אדום (x) ומיד לאחריו סימון ירוק המורה על התשובה הנכונה.

בהצלחה!