top of page

אנו מקדמים בברכה את הגולשות והגולשים באתר "מכל מקום". כאן תפגשו מקבץ סיפורים של אירועים ומאורעות שהשפיעו על מהלך ההיסטוריה, הקרובה
והרחוקה של ארץ ישראל.

בעוד שמרבית בני האדם חיים בתחושה שהשפעה ועיצוב פני ההיסטוריה
שייכים לדורות לפניהם, ולהם, הדור הצעיר, נותר רק להעביר את המורשת;
בישראל מתקיים רצף אירועים יחיד ומיוחד שאינו חדל להתקיים, גם בתקופה המודרנית, העכשווית. כמאמר הקלישאה המדויקת: "אין לנו רגע דל".

באמצעות במה צנועה זו, נביא לכם/ן סיפורים וחוויות שאירעו לצדי
ההיסטוריה הישראלית, מנקודות מבט אישיות ואותנטיות. ניזכר, נרענן
ונתבל בקורטוב של געגוע ובהמון הערכה לגיבורים העומדים מאחורי הסיפורים.

את עבודת הצוות העוסק באיסוף, והפקת החומרים המתפרסמים באתר
מרכז אמנון רייכל, חובב מושבע של ההיסטוריה הישראלית ובעברו מורה
דרך וראש תחום שילוב נכים ואוכלוסיות מיוחדות בקהילה בחברה למתנ"סים.

.

bottom of page