top of page

מוזיאון בית הגדודים במושב אביחיל
18.1.2018

ההמלצה לבקר בבית הגדודים נעוצה בכמה נסיבות.

ראשית, המוזיאון ממוקם במושב אביחיל מזה שנים רבות, ניצב במרכז הארץ ובלב אזור חקלאי ירוק, ובעיקר משום שבעצם ימים אלה מציינים מאה שנה למלחמת העולם הראשונה ולכיבוש ארץ ישראל על ידי הצבא הבריטי.

מושב אביחיל הוקם בשנת 1932 על ידי חיילים משוחררים מהגדודים העבריים בצבא הבריטי, שלחמו על כיבוש ארץ ישראל במלחמת העולם הראשונה.

מתוך רצון לשמר את מורשת היחידות שלחמו, את תהליך הקמת הגדודים ובעיקר להנציח את  החברים שנפלו בעת שירותם - הוקם מוזיאון בית הגדודים.

הבית נחנך בשנת 1961 ובשנת 1967 צורף רשמית ליחידת המוזיאונים במשרד הביטחון.

ביסודו הבית הוקדש רק לגדודים העבריים בצבא הבריטי.  לאחר הרחבה ובינוי נוספה בשנת 2009 תצוגה העוסקת בפרק החשוב של התנדבות אנשי ארץ ישראל ליחידות הצבא הבריטי במלחמת העולם השנייה וכמובן בפעילות הבריגדה היהודית.

לא נותר לי אלא להמליץ על ביקור במקום. מושב אביחיל נמצא במקום נח להגעה, הסיור במוזיאון חווייתי ומשכיל ובהחלט שיעור חיוני בהיסטוריה של מדינת ישראל.

התצוגה בבית הגדודים מאירת עיניים ונותנת תמונה רחבה על שרות חיילים יהודים מהעולם לצד מתנדבים ארץ ישראלים בצבא הבריטי.

כתובת: רחוב בן-גוריון 90, מושב אביחיל

ימים ושעות ביקור: ימים א'-ה' הין השעות 08:30-16:00

פרטים נוספים ניתן לקבל בטלפון: 09-8629240 או בדוא"ל: hagdudim_museum@mod.gov.il

bottom of page